Aug 252001
 

ทำไมต้องผี ทำไมไม่ใช่คน ทำไมอยู้ดีไม่ว่าดี ไปคบกับอะไรที่ไม่ใช่คน…… อ่ะ อ้าว

ไอ้่ผี! ไอ้ผี! อันนี้ไม่ใช่ไอ้ผี! ตีนใครหว่า!

Continue reading »