Jul 232013
 

การแข่งขัน AHS Sikorsky Prize เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่จัดมานานถึง 33 ปี แต่ไม่มีผู้ชนะเลิศ เพราะมันคือ การแข่งสร้างอุปกรณ์การบินที่ใช้แรงมนุษย์ โดยที่กฏก็คือ จะต้องลอยตัวให้ได้นานกว่า 60 วินาที และจะต้องลอยให้ได้สูงกว่า 3 เมตรครับ ซึ่งในที่สุดโครงการนี้ก็ได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือ AEROVELO ทีมจากประเทศแคนาดา ที่ระดมทุนผ่านโครงการ Kickstarter ในการสร้างเฮลิคอปเตอร์พลังมนุษย์ โดยผลการแข่งขันออกมา ปรากฏว่าเครื่อง AEROVELO สามารถลอยได้นาน 61.40 วินาที และลอยได้สูง 3.3 เมตร แถมยังเบี่ยงจากจุดขึ้นไปเพียงแค่ 9.8 เมตรเท่านั้น รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันที่จัดมาแบบไม่มีผู้ชนะกว่า 33 ปีไปได้ครับ